سه شنبه, 25 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که ترم تابستان را اخذ نموده اند می رساند شروع کلاس های ترم تابستان از شنبه 22تیرماه می باشد.

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری ابراهیم عزیزیان فام
ابراهیم عزیزیان فام
12744
104
-
مدرس
مدرس
0
5 سال قبل
4 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

ابراهیم عزیزیان فام
ابراهیم
عزیزیان فام
کلیه امور مربوط به امور فرهنگی
کلیه امورمربوط به روابط عمومی
علوم اجتماعی
بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و جمعیتی موثربر باروری زنان 15الی49 ساله همسردارشهرداری منطقه 3
1 - نماد و نشانه شناسی فرهنگی
2 - رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان
3 - اقتصاد رسانه
4 - فرهنگ عمومی
5 - جامعه شناسی تبلیغات
6 - تبلیغات رسانه
7 - فنون برقراری ارتباط
مسئول امور هماهنگی
رئیس کارگزینی و دبیرخانه
کارشناس امور حمل و نقل و ترافیک
عضوانجمن روابط عمومی ایران
عضو انجمن جمعیت شناسی ایران
عضو انجمن علوم اجتماعی دانشگاه آزادواحد رودهن
تدریس دروس بشرح ذیل :

1- جمعیت شناسی
2- مبانی جامعه شناسی
3- جامعه شناسی فرهنگی
4-جامعه شناسی هنر
5-مبانی اقتصاد شهری
6- اقتصاد و فرهنگ
7-رسانه های تصویری و فرهنگی
8-جامعه شناسی عمومی
9 - تبلیغات فرهنگی
10 - برگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاه ها
11 - رسانه شناسی
12- نظریه های ارتباط جمعی
13 -فرهنگ ملل
14- فرهنگ و تبلیغات
15- امور فرهنگی بانو ان
16- جهانی شدن و فرهنگ
17- برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی
18- جامعه شناسی فرهنگی ایران
19- جامعه شناسی تبلیغات
20-شیوه های اطلاع رسانی
21-مدیریت فعالیت های فرهنگی روابط عمومی
22-اصول و فنون مذاکره
23- رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان
24 - تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
25- تاریخ تحولات اجتماعی ایران معاصر
26-اقتصادرسانه
27-نماد و نشانه شناسی فرهنگی
28- حقوق فرهنگی و رسانه ای
29- مبانی ارتباطات انسانی
استاد