چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.

صفحه مشخصات کاربری ابراهیم عزیزیان فام
ابراهیم عزیزیان فام
12516
104
-
مدرس
مدرس
0
5 سال قبل
4 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

ابراهیم عزیزیان فام
ابراهیم
عزیزیان فام
کلیه امور مربوط به امور فرهنگی
کلیه امورمربوط به روابط عمومی
علوم اجتماعی
بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و جمعیتی موثربر باروری زنان 15الی49 ساله همسردارشهرداری منطقه 3
1 - نماد و نشانه شناسی فرهنگی
2 - رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان
3 - اقتصاد رسانه
4 - فرهنگ عمومی
5 - جامعه شناسی تبلیغات
6 - تبلیغات رسانه
7 - فنون برقراری ارتباط
مسئول امور هماهنگی
رئیس کارگزینی و دبیرخانه
کارشناس امور حمل و نقل و ترافیک
عضوانجمن روابط عمومی ایران
عضو انجمن جمعیت شناسی ایران
عضو انجمن علوم اجتماعی دانشگاه آزادواحد رودهن
تدریس دروس بشرح ذیل :

1- جمعیت شناسی
2- مبانی جامعه شناسی
3- جامعه شناسی فرهنگی
4-جامعه شناسی هنر
5-مبانی اقتصاد شهری
6- اقتصاد و فرهنگ
7-رسانه های تصویری و فرهنگی
8-جامعه شناسی عمومی
9 - تبلیغات فرهنگی
10 - برگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاه ها
11 - رسانه شناسی
12- نظریه های ارتباط جمعی
13 -فرهنگ ملل
14- فرهنگ و تبلیغات
15- امور فرهنگی بانو ان
16- جهانی شدن و فرهنگ
17- برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی
18- جامعه شناسی فرهنگی ایران
19- جامعه شناسی تبلیغات
20-شیوه های اطلاع رسانی
21-مدیریت فعالیت های فرهنگی روابط عمومی
22-اصول و فنون مذاکره
23- رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان
24 - تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
25- تاریخ تحولات اجتماعی ایران معاصر
26-اقتصادرسانه
27-نماد و نشانه شناسی فرهنگی
28- حقوق فرهنگی و رسانه ای
29- مبانی ارتباطات انسانی
استاد