یکشنبه, 13 آذر 1401

 


daneshjo jadid
 راهنمای دانشجویان و اخبار دانشجویان ورودی جدید  
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد13
pajoh2 copy
کارکاه ها و نشست های تخصصی  مجازی    
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد13
paziresh1111111
پذیرش دانشجو بدون کنکور ، ثبت نام از طریق سایت    
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد13
anjoman1
سامانه آموزش مجازی   
برای ورود به سامانه کلیک نمایید
anjoman1
ارسال سوال و درخواست
از طریق تیکتینگ
  
(پاسخگویی آنلاین)

10 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
ثبت نام ، انتخاب واحد ، پرداخت شهریه 

12 copy copy copy copy copy copy copy 1 copy
زمان ثبت نام،انتخاب واحد ،
حذف و اضافه و برنامه هفتگی 

anjoman1
 انجمن های علمی دانشجویی
و سامانه آموزش مجازی 

karvarzi copy
اخبار کارورزی 
فرهنگ و هنر مرکز 13 


گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

احمد

آیت اللهی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

فرزانه

اروئی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

3

زینب

بناد کوکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

4

زهرا

بیگدلی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

5

مصطفی

بهرامی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

6

محمد

باقری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

7

الناز

تقوی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

8

مریم

تهوری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

9

مصطفی

تیموری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

10

زهره

تدینی ماسوله

فناوری اطلاعات و ارتباطات

11

اعظم

جان محمدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

12

معصومه

جعفری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

13

عباس

چاکرالحسینی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

14

حامد

حیدری افخم

فناوری اطلاعات و ارتباطات

15

مریم

حسن زاده

فناوری اطلاعات و ارتباطات

16

سیده الناز

حسینی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

17

حامد

خانی دهنوی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

18

اکبر

خشنود طوافی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

19

مریم

خانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

20

زهرا

رستمی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

21

سعیده

دانش راد

فناوری اطلاعات و ارتباطات

22

مجید

رسولی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

23

سهیلا

سلیمانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

24

عطیه

سلطانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

25

حسین

سرور

فناوری اطلاعات و ارتباطات

26

حمیدرضا

سعیدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

27

سیده زهرا

شفیعی ماجلان

فناوری اطلاعات و ارتباطات

28

شقایق

شیخان

فناوری اطلاعات و ارتباطات

29

سمانه

شیخ حسنی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

30

میثم

شاملو

فناوری اطلاعات و ارتباطات

31

نازنین

صمدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

32

رزا

عسگری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

33

مرتضی

عربشاهی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

34

علی

عباسیان

فناوری اطلاعات و ارتباطات

35

حامد

عباسی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

36

احمد

فهیمی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

37

شهربانو

فغفوری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

38

مارال

فرجی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

39

حمیده

فریدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

40

صالح

قیاسی غلامی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

41

فرشاد

قاسملو

فناوری اطلاعات و ارتباطات

42

مریم

قربانی نژاد قهرود

فناوری اطلاعات و ارتباطات

43

سعید

کریمی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

44

مسعود

کاردر

فناوری اطلاعات و ارتباطات

45

رضا

کامیار فر

فناوری اطلاعات و ارتباطات

46

الهام

کریمی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

47

میثم

گنجی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

48

مینا

گچلو

فناوری اطلاعات و ارتباطات

49

ناصر

میرزا زاده

فناوری اطلاعات و ارتباطات

50

حمیدرضا

مشکواتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

51

سید ساسان

موسوی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

52

پیام

ملکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

53

سجاد

ملاحسن زاده شاهی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

54

فاطمه

مغیشه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

55

سمانه

مالکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

56

فرزانه سادات

موسوی جاهد

فناوری اطلاعات و ارتباطات

57

منا

مشتاق احمدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

58

اکرم

میرچولی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

59

مریم

میرزائی پری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

60

سحرناز

نیک نژاد

فناوری اطلاعات و ارتباطات

61

مرضیه

ندائی شکراب

فناوری اطلاعات و ارتباطات

62

محمد

نوروزی فتوحیه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

63

محمد

نخعی مقدم

فناوری اطلاعات و ارتباطات

64

مهدی

ولدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

65

سارا

ورزدار

فناوری اطلاعات و ارتباطات

66

علیرضا

هادی لو

فناوری اطلاعات و ارتباطات

67

مهناز

هوشمند

فناوری اطلاعات و ارتباطات

1

مرضیه

آهنگران مقدم

گرافیک

2

فاطمه

آزاد جعفر لو

گرافیک

3

بهاره

آهنی مقدم خسروشاهی

گرافیک

4

امیر

آرام

گرافیک

5

لیلا

افشاری

گرافیک

6

مینا

ارسالی

گرافیک

7

سمیه

امیرخانی

گرافیک

8

منصوره

اکبری فیشانی

گرافیک

9

نسرین

اسمعیلی

گرافیک

10

سمیه

احکامی اسکوئی

گرافیک

11

زهرا

اسحاقی

گرافیک

12

مریم

الهیاری

گرافیک

13

زهرا

الماسی

گرافیک

14

رقیه

اولیائی

گرافیک

15

فاطمه

باصری

گرافیک

16

سعیده

بهجتی فرکوش

گرافیک

17

سمیرا

تاج بخش تبریز فر

گرافیک

18

لیلا

ترده

گرافیک

19

نادیا

تیموری

گرافیک

20

تانیا

ثمری مسعودی

گرافیک

21

فاطمه

جباری برزگر

گرافیک

22

صبا

چگینی

گرافیک

23

سودابه

چرخه چی بنیسی

گرافیک

24

رزا

حیدری شیرزی

گرافیک

25

احسان

حاجی زین العابدینی

گرافیک

26

المیرا

حمیدی شیرازی

گرافیک

27

سمانه

حسین زاده

گرافیک

28

مرضیه

حسن زاده دزنابی

گرافیک

29

الهام

حاجی عمو

گرافیک

30

پریسا

خواجه وند

گرافیک

31

اکرم

خیمه دوز

گرافیک

32

ثمره السادات

خادمی الحسینی

گرافیک

33

مهرداد

خانی

گرافیک

34

سلیمه

دل آمیز لنگرودی

گرافیک

35

حامد

دولتی

گرافیک

36

مهوش

دانگر

گرافیک

37

سمیه

دلپسند

گرافیک

38

مرضیه

دسومی

گرافیک

39

معصومه

رجبی نیا

گرافیک

40

یونس

رضائی

گرافیک

41

ندا

روحانی

گرافیک

42

مینا

رضاپور

گرافیک

43

شادی

رزاقی

گرافیک

44

بهارک

رحیمی فرد

گرافیک

45

امیر

زمانی حسین آبادی

گرافیک

46

زهرا

زندیه

گرافیک

47

مهسا

سنجری سفیدی

گرافیک

48

امیر

ستوده

گرافیک

49

مسعود

سرمستی

گرافیک

50

فرانک

سرایداری

گرافیک

51

شیوا

شریفی

گرافیک

52

رویا

شهبازی

گرافیک

53

محمدجواد

شفیعی

گرافیک

54

بهناز

شهبازی

گرافیک

55

مریم

شاهی رشید آباد

گرافیک

56

سمیرا

صفاء قهفرخی

گرافیک

57

هادی

صابر قدیم

گرافیک

58

هادی

طاروردی

گرافیک

59

انسیه

طاروردی

گرافیک

60

فاطمه

عاشوری تحبلی

گرافیک

61

سیده دلارام

علوی

گرافیک

62

سهیلا

عسگری

گرافیک

63

فاطمه

عظیمی کوسالاری

گرافیک

64

شیما

عابدی

گرافیک

65

زینب

غفاری قزلگچی

گرافیک

66

فهیمه سادات

غیاثی کهنگی

گرافیک

67

فاطمه

غفاری تبار

گرافیک

68

سوده

فلاحت دوست

گرافیک

69

فرزانه

فرهنگ رنجبر

گرافیک

70

آرش

قانع شندی

گرافیک

71

مبینا

قادری

گرافیک

72

نجمه

قاسمی نویس

گرافیک

73

زینب سادات

قاسمی

گرافیک

74

شهرزاد

کیوان

گرافیک

75

فاطمه

کریم نیا

گرافیک

76

فاطمه

کیهانی بنماران

گرافیک

77

شیما

کچوئی

گرافیک

78

علیرضا

مراد

گرافیک

79

سمیه

محمدی

گرافیک

80

نفیسه

مردان پور محمدی

گرافیک

81

نسیم السادات

مطهری

گرافیک

82

پویان

مظفری

گرافیک

83

سپیده

مشایخی

گرافیک

84

ریحانه

محمد باقری

گرافیک

85

نیلوفر السادات

میراکبری

گرافیک

86

محیا

نظام الملکی

گرافیک

87

بهاره

ناصر رنجبر

گرافیک

88

آتنا

نجفی اوزونبلاغ

گرافیک

89

حمیدرضا

وحیدی

گرافیک

90

مهناز

وهابی

گرافیک

91

ساغر

همایون صهبا

گرافیک

92

معصومه

هوشمند آغمیونی

گرافیک

93

محبوبه

یزدیان

گرافیک

1

روح اله

آبیار

فیلم سازی-تدوین فیلم

2

تهمینه

تابنده

فیلم سازی-تدوین فیلم

3

مصطفی

سوری لکی

فیلم سازی-تدوین فیلم

4

حمیدرضا

صدیقی

فیلم سازی-تدوین فیلم

5

مهدی

فتح الهی

فیلم سازی-تدوین فیلم

6

حمیدرضا

فضلعلی کاظمی

فیلم سازی-تدوین فیلم

7

علی اصغر

فلاح تفتی

فیلم سازی-تدوین فیلم

8

هانیه

کریمی

فیلم سازی-تدوین فیلم

9

منیره

کریمی اقدم

فیلم سازی-تدوین فیلم

10

علی اکبر

کشن

فیلم سازی-تدوین فیلم

11

امین

محمدی سولدرق

فیلم سازی-تدوین فیلم

12

مقداد

مومن نژاد

فیلم سازی-تدوین فیلم

13

هادی

وفائی

فیلم سازی-تدوین فیلم

1

زینب

آسوده

مترجمی اسناد و مدارک

2

فاطمه

آجرلو

مترجمی اسناد و مدارک

3

آتنا

بلوکی

مترجمی اسناد و مدارک

4

ام لیلا

جمالی خوب

مترجمی اسناد و مدارک

5

معصومه

جعفری نژاد

مترجمی اسناد و مدارک

6

مریم بانو

جهان سیر

مترجمی اسناد و مدارک

7

سمیرا

حسن زاده

مترجمی اسناد و مدارک

8

مریم

دانش دقیق

مترجمی اسناد و مدارک

9

زهرا

رسول زاده

مترجمی اسناد و مدارک

10

عاطفه

ربیعی

مترجمی اسناد و مدارک

11

لیلا

رضا پور

مترجمی اسناد و مدارک

12

مریم

صحرا نورد

مترجمی اسناد و مدارک

13

راحله

عربگری

مترجمی اسناد و مدارک

14

سارا

علی دوست آجی میشه

مترجمی اسناد و مدارک

15

زهرا

غیاثوند محمدخانی

مترجمی اسناد و مدارک

16

مژگان

فراشی

مترجمی اسناد و مدارک

17

مهشید

فرهی

مترجمی اسناد و مدارک

18

مینا

کرمی

مترجمی اسناد و مدارک

19

طاهر

محمد طادقی

مترجمی اسناد و مدارک

20

سمیرا

ماندگاریان

مترجمی اسناد و مدارک

21

عبدالرضا

مولاپور

مترجمی اسناد و مدارک

22

پریسا

مهدوی

مترجمی اسناد و مدارک

23

مهدی

نبی زاده

مترجمی اسناد و مدارک

24

زهرا

هداوند خانی

مترجمی اسناد و مدارک

25

ناهید

یوسفی مجذوب

مترجمی اسناد و مدارک

1

سید محمدعلی

آقا سید علی

نرم افزار

2

حمیده

اصغری

نرم افزار

3

آذر

اسحاقیان

نرم افزار

4

سیما

اکبرنیا

نرم افزار

5

میثم

بیطرفان

نرم افزار

6

علیرضا

پشوتن مقدم

نرم افزار

7

ستاره

پاکی

نرم افزار

8

ایمان

تاتاری

نرم افزار

9

هاجر

جهانگیری

نرم افزار

10

زهرا

حسن پور دلاور

نرم افزار

11

فاطمه

حسینی

نرم افزار

12

ایمان

خورشیدی

نرم افزار

13

مریم

خلجی

نرم افزار

14

خاطره

خیامیان

نرم افزار

15

مرتضی

ذوالفقاری

نرم افزار

16

مانی

ریحانی

نرم افزار

17

زهرا

روزبهانی

نرم افزار

18

نیلوفر

راستگو

نرم افزار

19

شقایق السادات

سیدحسن تهرانی

نرم افزار

20

یوسف

شهبازی رز

نرم افزار

21

لیلا

شکیبا

نرم افزار

22

زینب

شریفی

نرم افزار

23

مینا

عباسی قره حسنلو

نرم افزار

24

معصومه

عراقی

نرم افزار

25

محمدامین

عمیقی

نرم افزار

26

حمیدرضا

عاشری

نرم افزار

53

حسن

عظیمیان

نرم افزار

54

زهرا

فضلی

نرم افزار

 

علی

فرج اله بک نوری

نرم افزار

55

حامد

قاصدی

نرم افزار

56

فرشاد

قاسم پور جهانگیر

نرم افزار

57

منیژه

قراگوزلو

نرم افزار

58

مختار

کرمی دهقان پور

نرم افزار

59

آزاده

گوینده

نرم افزار

60

آزاده

محمدی

نرم افزار

61

فاطمه السادات

مرتضوی سعار

نرم افزار

62

فهیمه السادات

مشهدی حسن محلاتی

نرم افزار

63

رضا

محمدی

نرم افزار

64

مهرداد

مقدم

نرم افزار

65

فاطمه

نجاتی رضاقلی قشلاقی

نرم افزار

66

زهرا

نادری قلعه جوقی

نرم افزار

67

سحر

نجدی گورابی

نرم افزار

68

ایمان

هوشمند فینی

نرم افزار

1

سودابه

آوخ

گرافیک رایانه

2

اشرف

اقبال

گرافیک رایانه

3

سحر

ارباب کاشانی

گرافیک رایانه

4

حمیده

افسرطلا

گرافیک رایانه

5

معصومه

بیرم زاده نوده

گرافیک رایانه

6

عهدیه

پور صالحی

گرافیک رایانه

7

سید ایمان

پور موسوی

گرافیک رایانه

8

شرینا

جواهری

گرافیک رایانه

9

ژیلا

حسینی

گرافیک رایانه

10

مهسا

حاتمی

گرافیک رایانه

11

ریحانه

رضا نوری

گرافیک رایانه

12

پروانه

رحیمیان قمی

گرافیک رایانه

13

امیر حسین

ربیعی

گرافیک رایانه

14

مولود

شعبانی

گرافیک رایانه

15

حمیدرضا

عطا

گرافیک رایانه

16

آیدا

فتحی

گرافیک رایانه

17

سولماز

فیروز دهقان

گرافیک رایانه

18

آنالی

فیضی مقدم

گرافیک رایانه

19

لعیا

قوام عربانی

گرافیک رایانه

20

مرجان

قربانی جاوید

گرافیک رایانه

21

نادی

قاسمی پور نیکو

گرافیک رایانه

22

فاطمه

کیائی آسرائی

گرافیک رایانه

23

حدیثه

کرمانی نژاد

گرافیک رایانه

#

آرزو

مراد شاهی

گرافیک رایانه

#

مینا

محمودی پناه

گرافیک رایانه

#

شیوا

مظهری ملایری

گرافیک رایانه

#

نیلوفر

مدنی

گرافیک رایانه

#

فاطمه

محمدی

گرافیک رایانه

#

علی

وندانی

گرافیک رایانه

1

غلامرضا

آشوری

سخت افزار کامپیوتر

2

حمیدرضا

امیری

سخت افزار کامپیوتر

 

محمد یاسر

احمدزاده خرازی

سخت افزار کامپیوتر

3

مریم السادات

جعفرآبادی

سخت افزار کامپیوتر

4

علیرضا

حدادکاویانی

سخت افزار کامپیوتر

5

آزاده

حسین آبادی

سخت افزار کامپیوتر

6

مریم

خلیل زاده اردهائی

سخت افزار کامپیوتر

7

نگار

دهقان

سخت افزار کامپیوتر

8

محسن

فاتحی خامنه

سخت افزار کامپیوتر

9

علی

کریمی

سخت افزار کامپیوتر

10

نرگس

کریمی

سخت افزار کامپیوتر

11

فاطمه

کاظمی

سخت افزار کامپیوتر

12

سید محمدرضا

میراحمدی

سخت افزار کامپیوتر

13

زیبا

مرادی

سخت افزار کامپیوتر

14

امیرحمزه

نصیری منفرد

سخت افزار کامپیوتر

15

مهرداد

هنانیان

سخت افزار کامپیوتر

1

نازنین

بهی

عکاسی و فیلمبرداری

2

ارشد

جلیلی فرد

عکاسی و فیلمبرداری

3

راضیه

خیرآبادی

عکاسی و فیلمبرداری

4

لادن

دزفولی

عکاسی و فیلمبرداری

5

سمانه

رضا بنده لو

عکاسی و فیلمبرداری

6

نازنین

سعادت کیانی

عکاسی و فیلمبرداری

7

مهری

غفاری قلعه جوق

عکاسی و فیلمبرداری

8

مهرنوش

کسائیان

عکاسی و فیلمبرداری

9

مریم

محمدی

عکاسی و فیلمبرداری

10

آرزو

بایرامی

عکاسی و فیلمبرداری

11

شیما

پیکری

عکاسی و فیلمبرداری

12

آتنا

پارسا

عکاسی و فیلمبرداری

13

شیرین

تیموری معروفخانی

عکاسی و فیلمبرداری

14

سیده مریم

خاتمی

عکاسی و فیلمبرداری

15

سیامک

دهقانی فاراب

عکاسی و فیلمبرداری

16

ندا

رحمانی اشتلق

عکاسی و فیلمبرداری

17

سارا

سکونتی

عکاسی و فیلمبرداری

18

فاطمه

سلیمانی مرافق

عکاسی و فیلمبرداری

19

طاهره

شفائی داریانی

عکاسی و فیلمبرداری

20

فرهاد

فتحی

عکاسی و فیلمبرداری

21

عباس

قریبی

عکاسی و فیلمبرداری

38

بتول

کریمی

عکاسی و فیلمبرداری

39

فاطمه

مقدم مهر

عکاسی و فیلمبرداری

40

مژگان

مقدم نیا

عکاسی و فیلمبرداری

41

سیده سحر

موسوی

عکاسی و فیلمبرداری

42

فاطمه

مرادیان دوستان

عکاسی و فیلمبرداری

43

مینا

مقدم

عکاسی و فیلمبرداری

44

سمیه

محبی مورچه خورتی

عکاسی و فیلمبرداری

45

محمد

نجفی

عکاسی و فیلمبرداری

46

فرشته

همتی

عکاسی و فیلمبرداری

1

آیدا

آقامحمدپور

مترجمی نوار و فیلم

2

جواد

شش پر لو

مترجمی نوار و فیلم

3

مهدیه

طالبیان

مترجمی نوار و فیلم

4

فاطمه

کشاورز با حقیقت

مترجمی نوار و فیلم

5

کبری

موسوی

مترجمی نوار و فیلم

1

فرزانه

بهزادی

فیلم سازی - نقاشی متحرک

2

گلابتون

بنیاب

فیلم سازی - نقاشی متحرک

3

مهسا

باقری گرده کوهی

فیلم سازی - نقاشی متحرک

4

محمدرضا

رزاز رحمتی

فیلم سازی - نقاشی متحرک

5

یوسف

مراد آبادی

فیلم سازی - نقاشی متحرک

6

فتح اله

ندیمی سیار

فیلم سازی - نقاشی متحرک

 

نويسنده : ثریا صفری

این کاربر 22 مطلب منتشر شده دارد.
 1. آموزش
 2. فرهنگی و پژوهشی
 3. اخبار کلاسها
 4. کانون های مشاوره
 5. سرفصل دروس
 6. مدیران گروه
 7. ثبت نام و ورود
 8. انجمن ها
 9. دسترسی سریع
 10. آموزش های کوتاه مدت (تک درس - تک پودمان)
 11. ارسال درخواست پشتیبانی (تیکت)
در 1401/09/02
فراخوان-انتخابات-شوراهای-تعامل-و-تبادل-نظر-دانشجویی
کلیه دانشجویانی که مایل به عضویت در  شورای تعامل و تبادل نظردانشجویی هستند، هرچه سریعتر به واحد امور فرهنگی مرکز مراجعه...
در 1401/08/29
تقویم-آموزشی-نیم-سال-دوم-سال-تحصیلی-1402-1401
                                                    تقویم آموزشی نیم...
در 1401/08/29
تقویم-آموزشی-نیم-سال-اول-سال-تحصیلی-1402-1401
                                                 تقویم آموزشی نیم سال اول...
در 1401/08/28
اطلاعیه-مهم-شرکت-در-کلاس-ها
اطلاعیه مهم شرکت در کلاس ها 1-دانشجویان گرامی با توجه به پایان کلاس های ترم جاری در تاریخ 1401/10/17، به اطلاع می رساند چنانچه دانشجویی غیبت غیر موجه داشته باشد از شرکت در آزمون پایان ترم محروم خواهد شد....
در 1401/09/02
برگزاری-نمایشگاه-کتاب-به-مناسبت-هفته-کتاب
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب؛کتاب رخساره های گردشگری ایران مورد توجه و استقبال دانشجویان مخصوصا رشته...
در 1401/05/25
گزارش-تصویری-مراسم-سوم-امام-حسین-ع-مرکز-فرهنگ-و-هنر-واحد-13
در روز سوم امام حسین(ع) مراسم عزاداری به همت مدیر مرکز خانم صفاپو و بخش فرهنگی دانشگاه و با حضور گرم میهمانان عزادار امام حسین(ع) برگزار گردید. در ابتدای مراسم حاج...
در 07/09/1401
قابل توجه دانشجویان گرامی :با توجه به تعطیلی روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 بدلیل فوتبال جام جهانی و تعطیلی روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 بدلیل کسالت استاد محترم خانم محمدی ، کلاس های حسابداری خدمات فرهنگی 2 و روش تحقیق در حسابداری برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی درس حسابداری خدمات فرهنگی 2 روز جمعه مورخ 1401/09/11 ساعت 14-12 و درس روش تحقیق در...
در 06/09/1401
کلاس های جبرانی استاد چهرزاد رشته معماری داخلی به شرح زیر می باشد:1- اصول فنی پیشرفته در روز جمعه 18 آذر از ساعت 9:30 الی 13:302- اصول فنی پایه روز جمعه 25 آذر از ساعت 9:30 الی 13:30
در 06/09/1401
کلیه کلاس های استاد حکیم زاده روز دوشنبه مورخ 1401/9/7تشکیل نمیشود.
در 03/09/1401
قابل توجه دانشجویان گرامی، کلاس های استاد اسد زاده روز پنجشنبه مورخ 1401/9/3، حقوق مدنی 1 و حقوق مدنی 2 ،   16-18، 18-20 تشکیل نمی شود.
moshaver karafari

ravan shenakhti

moshaver mazhabi
به زودی ...
 فیلم-آموزشی-انتخاب-واحد       
  


در 1399/02/20
برگزاری-کارگاه-آموزشی-بورس-و-سرمایگذاری
قابل توجه دانشجویان ، اساتید و علاقمندان به شرکت گارگاه آموزشی بورس و سرمایه گذاریبه اطلاع کلیه علاقمندان میرساند واحد فرهنگ و هنر مرکز 13 تهران در راستای آموزش های کوتاه مدت خود اقدام...