نکاتی آموزنده از گاندی

  • پرینت

dec79df9cd6a7836ef6c422b9013d81e XL

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:
1-ثروت، بدون زحمت
2-لذت، بدون
وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-
علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون
شرافت
این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه‌اش داد.
مرتضی شرقی
نويسنده : مرتضی شرقی

0