دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 

***یادداشت روز***

قابل توجه کلیه دانشجویان :
با توجه به شروع برنامه ریزی کلاس های تابستان سال 98 و مهرماه سال 98 ،دانشگاه برای رفاه حال شما عزیزان اقدام به نظرسنجی در این خصوص نموده است.لذا خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 98/03/30 اقدام به تکمیل فرم نظرسنجی نمایید.


ماده 1

شرایط ورود به یک دوره آموزشی پودمانی به شرح زیر می باشد :

1_داشتن حداقل گواهینامه دوره پایان متوسطه از داخل یا خارج از کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش .

2_داشتن شرایط ورودی مندرج در برنامه درسی هر پودمان :

تبصره : برای ورود به هر پودمان یا دوره پودمانی آزمون ورودی وجود ندارد . لکن ثبت نام در مراکز مبتنی بر نیاز سنجی ظرفیت های موجود بود .

ماده 2

پذیرفته شدگان در هر پودمان آموزشی موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه جامع علمی _ کاربردی اعلام می شود ، برای نام نویسی در آن پودمان به مراکز تجاری مراجعه نمایند . چنانچه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر جهت ثبت نام در نخستین پودمان مراجعه ننمایند ، پذیرش آنها کان لم یکن تلقی می شود و برای ثبت نام می بایست مجددا اقدام نمایند .

ماده3

دانشجو در یک زمان حق ثبت نام و تحصیل در بیش از یک پودمان و در بیش از یک مراکز مجری را نخواهد داشت .

banner-bt