Persian      English     
یکشنبه, 29 بهمن 1396

 

   هیئت مذهبی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می کند...
فراخوان شرکت درمسابقه 
"بانوی تطهیر"
  دوبخش (پژوهشی، هنری) 


بخش پژوهشی
(پاسخ به سوال تطهیر در 5 سطر با ذکر منابع مطالعاتی)


 سوال : آیه تطهیر چیست و در خصوص شان نزول آن چه می دانید؟

بخش هنری
(مشق آیه تطهر در قالب موارد ذیل)


  انواع خشنویسی
عکس
 طراحی پوستر و نشانه 
تذهیب
 معرق و منبت


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از آنجایی که می بایست در تاریخ مقرر شهریه خود را در ترم تابستان پرداخت می کردند؛لذا سامانه سجاد آن دسته از دانشجویانی که بدهی داشتند تا پرداخت شهریه در سامانه نماد بسته است. 
دانشجویان می توانند زین پس، پس از پرداخت بدهی خود، رمز سامانه سجاد خود را از سایت نماد دریافت نمایند.
جهت پرداخت بدهی خود ابتدا در سایت نماد قسمت پرداخت اینترنتی بدهی خود را پرداخت کرده و سپس در قسمت اتوماسیون اداری،قسمت حسابداری آموزشی را کلیک نمایید دریافت رمز عبور سجاد را انتخاب کرده و رمز خود را از سامانه نماد درافت نمایید.
نويسنده : نرگس مقدم

مدیر سایت