Persian      English     
جمعه, 03 آذر 1396

 


واحد 13تهرانبه گزارش واحد هماورد مهارتی مرکز 13 تهران باتوجه به اتمام دوره ی کاروزی دانشجویان و به حد نصاب رسیدن 240 ساعت کارورزی زمان تحویل پروژه نهاییاین درس در مورخ 94/06/10 الی94/06/15به مدت 5 روز کاری  از ساعت 8صبح الی 16بعدازظهرانجام میپذیرد.لذا از تمامی کارورزان عزیز درخواست میشود که در زمانهای اعلام شده اقدام به تحویل پروزه خود نمایند.
  • با توجه به اینکه زمان زیادی برای تحویل پروژه کارورزی تعیین شده است بعد از زمانهای اعلام شده پروژه تحویل گرفته نخواهد شد.
آدرس:  جهت تحویل پروژه کارورزی خود نکات زیر را حتما رعایت فرمائید:

پروژه کارورزی که میبایست به کارشناسان هماورد مهارتی ارائه شود شامل:فرمهای شماره2تا4، گزارش مکتوب کارورزی که طبق دفترچه راهنمای کارورزی است به همراه یک حلقه سی دی می بایست تهیه شود .این 3 آیتم حتما می بایست برای تحویل همراه شما دانشجویان عزیز باشد.
برای تحویل پروژه می بایست فقط به ساختمان مرکزی به نشانی : خ دکتر فاطمی ، روبه روی هتل بین المللی لاله پلاک 261 مراجعه نمائید.
 مسئول تحویل پروژه تنها کارشناسان هماورد مهارتی هستند که عبارتند از : سرکار خانم صلح میرزایی
بعد از تحویل پروژه حتما از کارشناس هماورد مهارتی رسید دریافت نمائید.
واحد هماورد مهارتی هیچ گونه تضمین و تعهدی در قبال پروژه هایی که توسط پیک ارسال شوند ندارد.


دانلود دفترچه کارورزی
دانلود فرمهای کارورزی
نويسنده :

مدیر امور اداری