Persian      English     
یکشنبه, 29 بهمن 1396

 

   هیئت مذهبی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می کند...
فراخوان شرکت درمسابقه 
"بانوی تطهیر"
  دوبخش (پژوهشی، هنری) 


بخش پژوهشی
(پاسخ به سوال تطهیر در 5 سطر با ذکر منابع مطالعاتی)


 سوال : آیه تطهیر چیست و در خصوص شان نزول آن چه می دانید؟

بخش هنری
(مشق آیه تطهر در قالب موارد ذیل)


  انواع خشنویسی
عکس
 طراحی پوستر و نشانه 
تذهیب
 معرق و منبت

واحد13تهران
واحد 13 تهرانتک پودمان حسابداری
واحد 13 تهرانمعرفی تک پودمان تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان
واحد 13 تهران
معرفی تک پودمان تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان
واحد 13 تهرانتک پودمان نویسندگی
واحد 13 تهرانتک پودمان گویندگی،فن بیان ،دوبله

نويسنده :

مدیر امور اداری