گواهی اشتغال به تحصیل

  • پرینت
                                                                                  بسمه تعالی
ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید 

دانشجویان محترمی که درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل  دارند لطفاً فقط در روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 به مرکز به صورت حضوری مراجعه نمایند .

باتشکر - واحد آموزش
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی