دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


اسامی نفرات برتر تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

واحد13مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران افتخار دارد اسامی دانشجویان برتر خود را در نیمسال اول 94-93 که به تفکیک رشته می باشد را معرفی نماید. امید است که شاهد توفیق روز افزون این عزیزان در تمامی مراحل زندگی باشیم.

واحد13 تهرانقابل توجه ممتازین:

  • تمامی ورودیها بر اساس رشته می باشد.
  • دانشجویان فارغ التحصیل شامل تخفیف نمی باشند.


رتبه اول:
دریافت لوح تقدیر+20درصد تخفیف از شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93


رتبه دوم:
دریافت لوح تقدیر +15درصد تخفیف از شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93


رتبه سوم:
دریافت لوح تقدیر +10درصد تخفیف از شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93


کلیه این دانشجویان به عضویت کانونهای علمی –دانشجویی هر رشته برگزیده شده اند که احکام و شرح وظایف آن متعاقبا اعلام می شود.

1

 کاردان حرفه ای امور فرهنگی

 واحد13 واحد13تهران   واحد13تهران
علیرضا جهانبخش 
رتبه اول 
19.85

مریم رحیمی رام
رنبه دوم
19.71

مریم راخ
رتبه سوم
19.64

کاردان حرفه ای بازاریابی

 واحد13تهران  واحد13تهران واحد13 تهران  واحد13تهران
مجید صاحب زمانی
رتبه اول
20
علیرضا رفیعی
رتبه دوم
19.78
امید افصح پور
رتبه سوم
19.76
حمیدرضا نورهانی
رتبه سوم
19.76

کاردان حرفه ای نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

 واحد13تهران واحد13تهران واحد13تهران 
فاطمه جوهری
رتبه اول
20
احمد دوستی
رتبه دوم
19.96
زهره حجاز
رتبه سوم
19.94

کاردان حرفه ای تبلیغات

واحد13 تهران  واحد13 تهران واحد13 تهران  واحد13 تهران 
محمد رحمتی
رتبه اول
20
حمیدرضا تمیم داری 
رتبه اول
20
محمد تقی محبی 
رتبه دوم
19.78
اصغر بختیاری
رتبه سوم
19.71

کاردان حرفه ای حسابداری

واحد13 تهران   واحد13 تهران            واحد13 تهران
نعیمه مصطفی
رتبه اول
20
رسپینا موسوی نیا
رتبه دوم
19.86
بهاره آخوندی لتحری
رتبه سوم
19.80

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

 واحد13 واحد13   واحد13
وحید جباری
رتبه اول
20
نسرین خدائیان
رتبه دوم
19/81
سپیده مظفری افشار
رتبه دوم
19/69

کاردان حرفه ای خبرنگاری

 واحد13تهران  واحد13 تهران  واحد13 تهران
مهدی خلج امیر حسینی
رتبه اول
18.71
امیر قراگزلو
رتبه دوم
18.14
شادی دیاب
رتبه سوم
18

کاردان حرفه ای روابط عمومی

واحد13تهران واحد13 تهران  واحد13 تهران واحد13 تهران 
پرستوصالحی فشمی
رتبه اول
20
سمیرا دوست علی
رتبه دوم
19.71
مریم رضائی
رتبه سوم
19.57
معصومه فرجی فیجانی
رتبه سوم
19.57

کاردان حرفه ای امور گرافیک

 واحد13 تهران  واحد13تهران واحد13 تهران 
سارا ارجمند حقیقی
رتبه اول
19.80
سید ابراهیم حسینی
رتبه دوم
19.76
سمانه غدیری
رتبه سوم
19.69

کاردان حرفه ای مترجمی آثار دیداری شنیداری-آثار مکتوب

واحد13 تهران واحد13 تهران  واحد13 تهران  واحد13 تهران
آمنه قهار زاده 
رتبه اول
20
مژگان آخوندی محمدی
رتبه اول
20

زینب السادات تنها
نفر دوم
19.80

فرزانه همرنگ
نفرسوم
19.73

کاردان حرفه ای معماری داخلی

واحد13تهران  واحد13 تهران واحد13 تهران 
رضا پایمرد
رتبه اول
19.75
علیرضا رحمتی پور
رتبه دوم
19.50
شیواصادقی
رتبه سوم
19.45

کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار

 واحد13 تهران واحد13 تهران   واحد13 تهران واحد13تهران واحد13 تهران
فهیمه عباسی کسبی
رتبه اول
20
زهرا رحمانی
رتبه اول
20
زهرا طاهری طهرانی
رتبه دوم
19.94
مونا طباطبایی شاد
رتبه سوم
19.85
امیررضا امیدوار
رتبه سوم
19.85


5

کارشناسی حرفه ای مترجمی زبان

واحد13 تهران       واحد13 تهران    واحد13 تهران  واحد13 تهران
امیر سجودی
رتبه اول
20
نازیلا وطن پرست
رتبه دوم
19.87
محبوبه سنگ کوبی
رتبه سوم
19.84
فهیمه جعفری
رتبه سوم
19.84

کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

 واحد13 واحد13 واحد13 تهران واحد13 تهران  واحد13 تهران واحد13 تهران 
علی موکل
رتبه اول
20
سحرصمدزاده
رتبه اول
20
شهناز رفیعیان طاری
رتبه دوم
19.93
مرضیه آقا قاسمی قمی
رتبه دوم
19.93
حسین ترامشلو
رتبه دوم
19.93
غزال افشاری وفا
رتبه سوم
19.87

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

 واحد13تهران  واحد13تهران  واحد13تهران  واحد13تهران
حمیدرضا گل حسینی
رتبه اول
19.93
زهرا فضلی
رتبه دوم
19.85
فاطمه مرادی
رتبه دوم
19.85
زهرا ترسائی جابیک
رتبه سوم
19.81

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

واحد13 تهران واحد13 تهران واحد13 تهران واحد13 تهران واحد13 تهران واحد13 تهران
سمانه شاملوئی
رتبه اول
20
زهرا رجبی گماسائی 
رتبه اول
20
نعیمه عبدالهی جاوید
رتبه اول
20
حسین صمدی
رتبه دوم
19.91
مژگان عموزاده
رتبه دوم
19.91
شهناز ساعت ساز
رتبه سوم
19.87


کارشناسی حرفه ای حسابداری آثار فرهنگی و هنری

 واحد13تهران  واحد13تهران واحد13تهران 
اردوان طالبی بهابادی
رتنبه اول
19.86
مهدی احیائی
رتبه دوم
19.78
مهسا چرخ تاب شعار
رتبه سوم
19.71
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.