دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


اسامی نفرات برتر تحصیلی در نیمسال دوم 93-92

واحد13مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران افتخار دارد اسامی دانشجویان برتر خود را در نیمسال دوم 93-92 که به تفکیک رشته می باشد را معرفی نماید. امید است که شاهد توفیق روز افزون این عزیزان در تمامی مراحل زندگی باشیم.

رتبه اول:
دریافت لوح تقدیر+20درصد تخفیف از شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92+ کارت تخفیف 30 درصد موسسه زبانسرا و رهروان دانش برای خود و خانواده درجه یک(همسر،برادر،خواهر،فرزند،پدر و مادر)


رتبه دوم:
دریافت لوح تقدیر +15درصد تخفیف از شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی93-92+ کارت تخفیف 25درصد موسسه زبانسرا و رهروان دان شبرای خود و خانواده درجه یک(همسر،برادر،خواهر،فرزند،پدر و مادر)


رتبه سوم:
دریافت لوح تقدیر +10درصد تخفیف از شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی93-92+ کارت تخفیف 20درصد موسسه زبانسرا و رهروان دانش برای خود و خانواده درجه یک(همسر،برادر،خواهر،فرزند،پدر و مادر)


کلیه این دانشجویان به عضویت کانونهای علمی –دانشجویی هر رشته برگزیده شده اند که احکام و شرح وظایف آن متعاقبا اعلام می شود.

1

 کاردان حرفه ای امور فرهنگی

 واحد13 واحد13   واحد13   واحد13  واحد13   واحد13
ملیکا یوسفیان
رتبه اول
20
زری افشار
رتبه اول
20
فاطمه برقی خامنه
رتبه اول
20
امیر وفائی
رتبه اول
20

اعظم شایگان
رتبه دوم
19/90

شیداپیروزی
رتبه سوم
19/87

کاردان حرفه ای بازاریابی

 واحد13 واحد13   واحد13
عباس همتی بیجارسری
رتبه اول
20
نداعموئی
رتبه دوم
19/84
مجید صاحب زمانی
رتبه سوم
19/73

کاردان حرفه ای نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

واحد13 واحد13  واحد13  واحد13 واحد13 
مجید عبدالهی 
رتبه اول
19/92
پریسا یزدی کاهانی
رتبه دوم
19/46
محمد صادقی
رتبه سوم
19
نسیم دخونظری 
رتبه سوم
19
حسین شمس دوست
رتبه سوم
19


کاردان حرفه ای تبلیغات

 واحد13 واحد13  واحد13  واحد13
حمیدرضا تمیم داری
رتبه اول
19/80
رضا نیازی
رتبه اول
19/80
سعید محمدی فیروزه
رتبه دوم
18/12
اصغر بختیاری
رتبه سوم
18/10

کاردان حرفه ای حسابداری

واحد13  واحد13              واحد13 واحد13 واحد13  واحد13
عباس خانمحمدی
رتبه اول
20
اشرف خلیلی نژاد
رتبه اول
20

سید احمد صمدیان
رتبه اول
20
بهاره آخوندی
رتبه اول
20
نعیمه مصطفی
رتبه اول
20
رسپینا موسوی نیا
رتبه دوم
19/89
زهرا ظل ظهوری
رتبه سوم
19/83

کاردان حرفه ای حقوق ثبتی

واحد13 واحد13   واحد13  واحد13
حسین لووینه
رتبه اول
20
نسرین خدائیان
رتبه اول
20
وحید جباری
رتبه اول
19/93
سپیده مظفری افشار
رتبه دوم
19/77

کاردان حرفه ای خبرنگاری

واحد13  واحد13  واحد13 
علیرضا مرتضوی فر
رتبه اول
20
مهدی خلج امیرحسینی
رتبه دوم
19/37
شکیلا خالدی
رتبه سوم
19/30

کاردان حرفه ای روابط عمومی

واحد13 واحد13 واحد13  واحد13   واحد13
فرزاد احمدی
رتبه اول
20
زهرا بطحائی
رتبه اول
20
فاطمه کریمی
رتبه اول
20
پرستو صالحی فشمی
رتبه دوم
19/89
محمد الیکایی
رتبه سوم
19/83

کاردان حرفه ای امور گرافیک

 واحد13 واحد13   واحد13 واحد13  واحد13  واحد13 
سجاد یکتایی
رتبه اول
20
ملیحه پیکاری
رتبه اول
20
سمانه غدیری
رتبه اول
20
فرشته نجف زاده
رتبه اول
20
پریسا حضوری
رتبه دوم
19/90
آزیتا درفکی
رتبه سوم
19/80

کاردان حرفه ای مترجمی آثار دیداری شنیداری-آثار مکتوب

واحد13 واحد13   واحد13
نیلوفر کریم خانی نژاد
رتبه اول
20
شبنم طالب لی
رتبه دوم
19/83
حوریه اسفندبد
رتبه سوم
19/82

کاردان حرفه ای مترجمی اسناد و مدارک

 واحد13  واحد13  واحد13
محمود قمری حیدرپور
رتبه اول
18/25
مجید جعفری
رتبه دوم
18
سید محمد حسین میرکریمی نمینی
رتبه سوم
17/62

کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار

واحد13 واحد13   واحد13
خدیجه داودی
رتبه اول
19/93
سمیرا سادات نوابی
رتبه دوم
19/73
هدیه تزوال
رتبه سوم
19/66

کاردان حرفه ای معماری داخلی

 واحد13  واحد13  واحد13
شیوا صادقی
رتبه اول
19/66
اعظم میرزایی
رتبه دوم
19/25
ستاره مبرهنی آذر شربیانی
رتبه سوم
18/62


5

کارشناسی حرفه ای مترجمی زبان

واحد13       واحد13 واحد13    واحد13 
محبوبه لرنی
رتبه اول
19/95
فرزانه گل پرور
رتبه اول
19/95
نازیلا وطن پرست
رتبه دوم
19/90
 نرگس سادات میرمالک ثانی
رتبه سوم
19/88

 کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

 واحد13 واحد13 واحد13 واحد13   واحد13
علی موکل
رتبه اول
20
سحرصمدزاده
رتبه اول
20
سولماز ایران نژاد هومونلو
رتبه اول
20
مهدی میرزاخانی بوسجین
رتبه دوم
19/97
مریم موشل
رتبه سوم
19/91

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

 واحد13 واحد13  واحد13 واحد13 واحد13 واحد13  واحد13
معصومه شیخانی
رتبه اول
20


مازیار خزائی
رتبه اول
20
معصومه جعفری
رتبه اول
20
زهرا تاجیک
رتبه اول
20
روح اله شهبازی
رتبه اول
20
مهرداد رضاخانی
رتبه اول
20
عبداله کوزه گررتبه اول
20
واحد13  واحد13   واحد13  واحد13 واحد13   واحد13  
فریال راسق قزلباش
رتبه دوم
19/88 
 فاطمه مرادی
رتبه دوم
19/88
زینب محمد اسمعیلی
رتبه دوم
19/88 
 اکرم وکیلی
رتبه دوم
19/88
فریده لطیفی
رتبه سوم
19/87 
 فاطمه زنگارکی فراهانی
رتبه سوم
19/87
 

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

واحد13 واحد13 واحد13 واحد13 واحد13 واحد13
شهناز عباسقلی زاده
رتبه اول
20


 مرجانه محسنی منش
رتبه اول
20
فرحناز کریم زاده
رتبه اول
20 
نادر نیکخو
رتبه اول
20
فاطمه گودرزی
رتبه اول
20
 فرانک یوسفی
رتبه اول
20
واحد13 واحد13 واحد13 واحد13 واحد13 واحد13
مژگان عموزاده
رتبه اول
20 
مهرداد توتونی
رتبه اول
20 
سمیه فهمی گوکه
رتبه دوم
19/84 
بتول رحمانی
رتبه دوم
19/84
نداآقاموسی
رتبه دوم
19/84 
زهرا رجبی گماسائی
رتبه سوم
19/83 


کارشناسی حرفه ای حسابداری آثار فرهنگی و هنری

 واحد13 واحد13   واحد13 واحد13
مهسا چرخ تاب
رتبه اول
20


مهدی احیایی
رتبه اول
20
مریم مولاداد
رتبه اول
20
صدیقه باباجویی شالکوهی
رتبه اول
20
واحد13 واحد13 واحد13  
فریناز پاکزاد
رتبه اول
20
بهاره توکلیان
رتبه دوم
19/93
ایده جعفرقلی بیک
رتبه سوم
19/90
 
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.