دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


اطلاعیه واحد فارغ التحصیلان ویژه ورودیهای نیمسال 972

اطلاعیه فارغ التحصیلانبه اطلاع کلیه دانشجویان گرامی  علی الخصوص دانشجویان ورودی نیمسال بهمن 97(972) می رساند:
به منظور رفع نقص پرونده، کلیه دانشجویان موظف هستند هرچه سریعتر گواهینامه دانش آموختگی مقطع قبلی خود را به واحد آموزش ارائه نمایند.
  • توجه توجه :عواقب هرگونه کوتاهی و قصور در این زمینه برعهده خود دانشجو یم باشد .لذا شما دانشجویان گرامی می بایست تا تاریخ پنجشنبه 98/05/10 مدارک فوق را به دانشگاه ارائه نمایید.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت