چهارشنبه, 18 تیر 1399

 اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

کارت ورود به جلسهدانشجویان گرامی:

با توجه به اینکه برنامه امتحانی به غیر از جدول زیر قطعا تغییر خواهد کرد ،کلیه کارت های ورود به جلسه پرینت شده تا قبل از تاریخ 18 خرداد ماه فاقد اعتبار است.

از ساعت 8صبح الی 12 روز شنبه مورخ  98/03/18 با در دست داشتن پرینت کارت ورود به جلسه امتحان خود جهت مهر تایید آن به مرکز مراجعه نمائید.

نکته مهم:
با توجه به ابلاغ تاریخ برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری از طرف ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و تغییر تاریخ برگزاری امتحانات دروس زیر،خواهشمند است جهت اطلاع از تاریخ و ساعت امتحان این دروس به سایت مرکز مراجعه نمائید.

مقطع عنوان درس    زمان
کاردانی اندیشه اسلامی 1 ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/18
اخلاق اسلامی  ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/20
دانش خانواده و جمعیت ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/21
مهارت ها و قوانین کسب و کار ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/19
کارشناسی اندیشه اسلامی 2 ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/18
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/20
انقلاب اسلامی ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/21
تفسیر موضوعی قرآن کریم ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/22
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری ساعت 14لغایت 16 مورخ 1398/03/19
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت