دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


اطلاعیه مهم ویژه انتخاب وادحد نیمسال تابستان 973


نیمسال تابستاننکته اول:
دانشجویان مشروطی


  • دانشجویان مشروطی دقت فرمایند ترم مهر 981 بیش از 14 واحد درس اخذ نکنند.
  • دانشجویانی که 2 ترم مشروط شدند(متوالی یا غیر متوالی) قادر به ادامه تحصیل نیستند مگر با رای و نظر مثبت شورای آموزشی.

نکته دوم:سامانه هم آوا

  • با توجه به بروز مشکلات در سامانه هم آوا ،در صورت بازگشت شهریه در انجام فرایند انتخاب واحد حتما برنامه انتخاب واحد خود را چک نمایید تا از اخذ دروس خود مطمئن شوید.

نکته سوم : کلاس بندی نیمسال تابستان
  • دانشجویانی که به دلیل تکمیل ظرفیت کلاس ها قادر به اخذ درس نبوده اند به آموزش مراجعه فرمایند.
  • زمان انتخاب واحد نیمسال تابستان 98 از 15تیرماه لغایت 20تیرماه می باشد.
  • با توجه به قوانین آموزشی به علت کوتاه بودن نیمسال تابستان کلاس های هر درس به صورت 2 کلاس پشت سرهم برگزار می شود.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت