چهارشنبه, 05 تیر 1398

 نمایشگاه گروهی عکس «نسیم طبیعت» کاری از انجمن عکاسی مرکز 13

نمایشگاه گروهی عکس انجمن عکاسی مرکز 13تهراننمایشگاه گروهی عکس با عنوان « نسیم طبیعت» کاری از انجمن عکاسی مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران  از مورخ شنبه 15 دیماه لغایت 30دیماه در «نگارخانه فانوس» فرهنگسرای رازی برای بازدید علاقه مندان دایر است.
  •  لازم به ذکر است دبیر اجرایی نمایشگاه جناب آقای بهزاد ناطقیان از اعضای انجمن علمی عکاسی مرکز 13تهران است.
نمایشگاه گروهی عکس انجمن عکاسی مرکز13تهران
نمایشگاه گروهی عکس« نسیم طبیعت»

نمایشگاه گروهی عکس« نسیم طبیعت»
نمایشگاه گروهی عکس« نسیم طبیعت»
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت