یکشنبه, 03 شهریور 1398

 مشاوره روانشناختی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران

دکتر لیلا شمس نژاد
مشاور روانشناختی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران

•    دکترای روانشناسی تربیتیمشاور روانشناختی مرکز 13تهران
•    کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
•    نویسنده مقاله " رابطه خلاقیت و انگیزه و محیط خانه خلاق در نوجوانان " در دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
•    نویسنده مقاله " روانشناسی و تربیت " در دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
•    نویسنده مقاله " بررسی مزایا و راه های ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان " در سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی.
•    دارای مدرک بین المللی طرحواره درمانی برای کودک و نوجوان.
•    دارای مدرک مشاوره پیش از ازدواج و تفسیر تستهای زوجین
•    دارای مدرک زوج درمانی یک جانبه
•    دارای مدرک تشخیص و درمان مشکلات جنسی
•    دارای مدرک بازی درمانی شناختی رفتاری
•    دارای مدرک درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی  
•    دارای مدرک تخصصی طرحواره درمانی (اسکیماتراپی)
•    دارای مدرک تخصصی درمان شناختی –رفتارتی(CBT)

ساعات حضور مشاور در مرکز :
•    یکشنبه از ساعت :15الی18
•    چهارشنبه از ساعت :13:30 الی 15:30

توجه:جهت هماهنگی و گرفتن وقت مشاوره با شماره 88964456داخلی126 (خانم میرزایی) تماس حاصل نمائید.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت