یکشنبه, 06 بهمن 1398

 Learning Engish in News

french to english replacement

in this news we replaced french scentences to english
click here for download the voice
نويسنده :

استاد _ مدیر گروه رشته زبان انگلیسی