پنج شنبه, 15 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار بیمه و مالیات

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار بیمه و مالیات

زمان برگزای : دوشنبه 98/9/11 از ساعت 20-17 بعد ازظهر

محل برگزاری : ساختمان زرتشت شرقی سایت رایانه مرکز واحد 13

از علاقمند برای ثبت نام شرکت در کارگاه تقاضا می شود به مدیرت فرهنگی

و امورپژوهشی و یا سرکار خانم رجبی مراجعه نمایند .
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی