دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


آقای امیر موسوی (عضو هیئت موسس انجمن صنفي ،كارفرمايي موسسات حقوقي و داوري شهر تهران)

نام و نام خانوادگی: سید امیر موسویانجمن صنفي كارفرمايي موسسات حقوقي شهر تهران
رشته تحصیلی:حقوق
حوزه فعالیت:انجمن صنفي كارفرمايي موسسات حقوقي شهر تهران
سابقه فعالیت:8سال
دانش آموخته رشته حقوق مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران

شرح فعالیت:

انجمن صنفي كارفرمايي موسسات حقوقي شهر تهران جهت حمايت از موسسات حقوقي شهر تهران وكارآفريني براي دانشجويان فارغ التحصيل رشته حقوق اقدام به تاسيس انجمن صنفي ،كارفرمايي موسسات حقوقي و داوري شهر تهران نموده است و اولين همايش با عنوان" همايش هم انديشي و همبستگي انجمن هاي صنفي ،كارفرمايي موسسات حقوقي و داوري" كار خود را آغاز نموده است.
از اهداف تشكيل انجمن هاي صنفي و كارفرمايي ،سازماندهي و ساماندهي موسسات حقوقي و داوري و ارتقاي سطح كيفي و ترويج فرهنگ داوري و مشاوره تخصصي در مباحث حقوقي و گرايش عموم به داوري در دعاوي است.
وجود موسسات در كاهش چشمگير حجم پرونده ها و مراجعات اشخاص حقيقي و حقوقي به مراجع و مراكز فضايي و كاهش هزينه هاي هنگفت تحميلي ناشي از طرح دعاوي به افراد و از همه مهمتر اطاله و اتلاف زمان تا حصول نتيجه دعاوي را با بهره مندي از توان متخصصان و داوران موسسات حقوقي و داوري داراي مجوز و سازماندهي شده در قالب انجمن هاي صنفي كارفرمايي به عنوان نهاد قانوني دادرسي خصوصي حائز اهميت مي باشد.
رسيدگي سريع و ارزان و تخصصي به دعاوي را در محيطي خالي از تشنج حق آحاد افراد جامعه است و اين اقدام شايسته را گامي موثر در جهت اعتلاي فرهنگ داوري در كشور مي باشد.

گستره فعالیت:

انجمن صنفي كارفرمايي موسسات حقوقي شهر تهران جهت حمايت از موسسات حقوقي شهر تهران و فارغ التحصيلان حقوق و دانشجويان رشته حقوق به همراه 7 استان ديگر اصفهان .كردستان .خوزستان لرستان.كرمان. مازندران .آذربايجان غربي.

مستندات حقوقی انجمن:


نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت