دوشنبه, 31 تیر 1398

 ولادت مولای متقیان علی(ع)برتمامی شیعیان مبارک

مردی می‏ آید از تبار نور، از تبار عاشقان و شوریدگان. مردی که محمد (ص) از خنده‏ های نگاه او نشاط می‏یابد و ابوطالب در نیمه شب‏های بیداری دل، با او راز دل می‏گوید و فاطمه بنت اسد باغ چشمانش را به روی او می‏ گشاید تا گل شادمانی را آبشار لبخند او شکوفا کند. مردی که طلوع مهرانگیز نگاهشْ دیگر بار حلاوت وصال و عشق را در چشمه لایزال به جان پاکان می‏نوشانْد و پیاله حیات عاشقانْ از نگاهش لبریز می‏شد. علی، فصیح‏ترین شعر حیات و زیباترین آواز آفرینش است.

 ۱۳ رجب سال سی‏ام از عام الفیل! آسمانیان طبق طبق نور می ‏آوردند، آن‏گاه که دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت‏ اسد قدم به درون کعبه نهاد که علیِّ اعلی خانه خویش را از برای قدوم مبارک او آماده کرده بود، و او آمد که نام خود را از خدا گرفته بود و آمده بود تا بت‏های خانه را درهم بشکند و بر پشت بام آنْ ندای یگانگی و توحید ذات مقدس خدای تعالی را سر دهد و او را تقدیس کند و فریاد حق‏ طلبی‏اش را از میان کفرها و نفاق‏ها به گوش جان‏های عاشقان برساند و پرواز شورآفرین کبوتران عشق را جانی تازه بخشد .میلاد با سعادت مولای متقیان ،حضرت علی علیه السلام را به تمای شیعیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.          

نويسنده :

مدیر امور اداری