دوشنبه, 31 تیر 1398

 تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم میرزایی

خاموش شدن شمع نورانی سرکار خانم معصومه متین را خدمت خانواده محترم میرزایی تسلیت عرض می کنیم.
از خداوند یکتا رفیع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.

نويسنده :

مدیر امور اداری