چهارشنبه, 26 تیر 1398

 سال 1393 خورشیدی بر همگان مبارک


uast13.irخدای رحمان نوید میلاد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد.حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت، عید فرخنده و کهن نوروز باستانی را که یادگار نیاکان و پیام‌آور دوستی، عشق و محبت، با لطافت گیاه و خرمی طبیعت، و تحول به مراحل نیکوتر و برتر است.

از خداوند منان برای تمامی دانشجویان و مدرسین و پرسنل واحد 13 تهران در سال جدید سلامتی و عاقبت‌‌بخیری را آرزومندیم.

تاریخ بازگشایی دانشگاه در سال93
قابل توجه تمامی دانشجویان عزیز،تمامی کلاسها از صبح شنبه مورخ 93/1/16 طبق برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.
............................................................
سنجد : نمادي است از زايش و تولد و بالندگي و برکت است.                                                             

گل سنبل :یکی از اجزای خاص سفره هفت سین است. با وجود طبیعت بر روی سفره مفهوم باروری و سلامت را زنده می‌کنیم.

سمنو : نماد خوبي براي زايش گياهي و بارور شدن گياهان است.

سبزه : موجب فراواني و برکت و رشد و نمو است.

سيب سرخ : نمادي است از باروري و زايش و سلامت است.

سماق : براي گندزدايي و پاکيزگي

سير :براي گندزدايي و پاکيزگي

سرکه  : براي گندزدايي و پاکيزگي

ماهي سرخ : ماهي يکي از نمادهاي آناهيتا فرشته آب و باروري است ووجود آن باعث برکت و باروري مي گردد.

سکه : موجب برکت و سرشاري کيسه است.
............................................................................................................................................................................نويسنده :

مدیر امور اداری