دوشنبه, 31 تیر 1398

 تمدید حکم ریاست حراست واحد 13 برای آقای احمد مولوی

1112طی حکمی از سوی دکتر علی جاوید مهر ریاست دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 تهران حکم جناب آقای احمد مولوی برای یک سال دیگر تمدید شد.
اميد است با بهره گيري از كليه ظرفيت ها و توانائيهاي موجود در جهت حراست از سرمايه هاي مادي ، معنوي و ارزشي نظام از هيچ كوششي دريغ ننموده و در پرتو الطاف بي بديل الهي در راستاي انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.
IMG 0001 copy copy
نويسنده :

مدیر امور اداری