پنج شنبه, 27 تیر 1398

 روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ايراني "خواجه نصرالدين و روز مهندس

hhs4
راز یک زندگی زیبا در این است که
امروز با "خدا" گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی
روز مهندس بر مهندسین عزیز ایرانی مبارک
هفتصد و پنجاه و چهارسال از درگذشت دانشمند بزرگ ايراني خواجه نصرالدين طوسي مي‌گذرد اما هنوز هم دستاوردهاي علمي و آراء اين دانشمند ايراني محل رجوع است. خواجه نصرالدين طوسي از بزرگترين فلاسفه و رياضي‌دانان و دانشمندان ايراني است كه پس از بزرگاني مانند "فارابي"، "ابوريحان بيروني"، "ابوعلي سينا" و "رازي " ظهور كرد و اگر امروز روز بزرگداشت اورا روز مهندسي گرفته‌اند.

نويسنده :

مدیر امور اداری