دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشگاه

هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشگاه
کشتی ساحلی (پسران)
تیراندازی با کمان (دختران)
دانشجویان علاقمند می توانند تا تاریخ98/7/25  جهت ثبت نام به مدیریت امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی