دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


همایش پیاده روی دانشجویان

همایش پیاده روی دانشجویان
با شعار
" زندگی سالم در پرتو ورزش"


دانشجویان علاقمند می توانند تا تاریخ 98/7/25 جهت ثبت نام به مدیریت امور فرهنگی دانشگاه

مراجعه نمایند
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی