دوشنبه, 25 آذر 1398

 تسلیت به استاد گرامی سرکار خانم آریان مهر

ضضضضشششششششششش

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
  ضایعه درگذشت مادر مهربان و گرامی شما استاد گرامی را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم .خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
مراسم ترحیم آن مرحومه  در مورخ  پنجشنبه 92/03/11 از ساعت15الی16/30 در مسجدالزهرا واقع در شهرک غرب،خیابان خوردین،خیابان هرمزان،مقابل برجهای تهران مسجد الزهرا


نويسنده :

مدیر امور اداری