پنج شنبه, 27 تیر 1398

 سالروز وفات امیرکبیر

n00126777-b

«میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»

مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود. وی بنیان‌گذار دارُالفُنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد. هم‌چنین انتشار روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به‌شمار می‌آید. امیرکبیر پس از این که با دسیسه‌ی اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید. پیکر وی در شهر کربلا به خاک سپرده شده‌است.

نام کامل                   میرزا تقی‌خان فراهانیamirkabir91 copy
سرشناس به            امیرکبیر
زادروز                       ۱۱۸۶ خورشیدی
زادگاه                       روستای هزاوه، از توابع اراک، ایران
تاریخ مرگ               ۲۰ دی ۱۲۳۰
جایگاه مرگ              باغ فین کاشان، ایران
همسر                     عزت‌الدوله (خواهر ناصرالدین‌شاه)  
 فرزندان                   تاج‌الملوک (ام‌الخاقان و ملکه مظفرالدین شاه)
                                 میرزااحمدخان (امیرزاده)
                                 سلطان خانم
                                 همدم‌الملوک خانم


نويسنده :

مدیر امور اداری