یکشنبه, 30 تیر 1398

 ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد

logoمهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا پایان دیماه 92 تمدید گردیده لذا از تمامی دانشجویان علاقه مند به شرکت در این مهم خواهشمندیم تا تاریخ مذکور مدارک زیر را به کارشناس فرهنگی سرکار خانم میرزایی تحویل نمایند.

دانشجویان پس از ثبت نام در سایت می بایست مدارک خود(اصل سند ازدواج-اصل کارت دانشجویی به همراه پرینت ثبت نام و کپی موارد مذکور)را به مرکز علمی کاربردی محل تحصیل ارائه نمایند .
مرکز مربوطه پس از تائید مدارک زوج دانشجو، پرینت تائید شده به همراه کپی مدارک جمع آوری شده را به دفتر مربوطه ارسال نمایند.
زمان تائید مدارک در مراکز از 92/10/18لغایت 92/10/29 است .مدارک ارسالی بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمیشود.

111111111111
نويسنده :

مدیر امور اداری