سه شنبه, 25 تیر 1398

 معرفی منتخبین ملی و بین المللی در حوزه فرهنگی و هنری

indexاداره فرهنگی و دانشجویی استان تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارند از دانشجویان منتخب فرهنگی و هنری در عرصه ملی و بین المللی ،به نحو شایسته ای حمایت و تقدیر نمایند.
با عنایت به اینکه تعداد دانشجویان منتخب ملی و بین المللی به عنوان شاخص اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه مطرح می باشد .خواهشمند است دانشجویانی که در سال 1392 با نام و عنوان دانشگاه توانسته اند در عرصه های ملی و بین المللی رتبه های اول تا سوم را کسب نمایند بر اساس فرم زیر همراه با مستندات برگزیده شدن جهت بررسی به سرکار خانم میرزایی تحویل نمایند.

22222222222222222222222

نويسنده :

مدیر امور اداری