پنج شنبه, 27 تیر 1398

 جشنواره سراسری نماز،تاج بندگی

JashnvarehSarasari92جشنواره سراسری نماز ،تاج بندگی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران برگزار می شود.بخشهای جشنواره به قرار زیر است:
بخش هنری:خوشنویسی –نقاشی (گل و مرغ –نگارگری)-عکاسی –طراحی پوستر –نماهنگ -معرق و منبت
بخش ادبی:نمایشنامه نویسی –فیلمنامه نویسی – داستان کوتاه
بخش پژوهشی:وبلاگ نویسی
بخش ویژه:انتخاب نمازخانه های برتر مراکز و تقدیر دانشجویان،مدرسان،کارکنان فعال در زمینه اقامه نماز
مخاطبان جشنواره:شرکت در بخش هنری،ادبی،پژوهشی و بخش ویژه
مدرسان و کارکنان مراکز آمکوزش علمی کاربردی:شرکت در بخش ویژه جشنواره
علاقه مندان می توانند جهت دریافت آیین نامه و فرمهای مربوطه  کلیک نمایند.
PosterJNamaz92
جوایز و هدایای پیش بینی شده جهت جشنواره:
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و مبلغ 6میلیون ریال به نفرات اول هربخش
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و مبلغ 5میلیون ریال به نفرات دوم هربخش
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و مبلغ 4میلیون ریال به نفرات سوم هربخش
تندیس جشنواره و گواهینامه شرکت به کلیه شرکت کنندگان
مهلت ارسال آثار:15بهمن ماه 92
نويسنده :

مدیر امور اداری