دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


مراسم شاهنامه خوانی

شششششششششششششششششبه همت دانشجوی خوش ذوق مرکز ابوالفضل پناهی دانشجو پودمان 3گرافیک و مدرسین محترم سرکار خانم مولایی و سرکار خانم سعیدی وفا کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس هنر شاهنامه خوانی در ساختمان زرتشت برگزار گردید.
در ادامه این کنفرانس خلاصه ای از شاهنامه از قبیل:رستم و سهراب ،آرش کمانگیر ،منوچهر،فریدون به صورت زنده اجرا گردید.
یکی از نکات قابل توجه در این کنفرانس حضور 2تن از فعالان این حوزه بود که چند دقیقه ای نیز این هنر را اجرا نمودند .سرکار خانم پور قاسمی در نقش رستم و جناب آقای خاطری در نقش اشکبوس.

  ...................................................................

 

نقالی در خدمت دین

نقالی به شکل امروزی آن از زمان شاه اسناعیل صفوی آغاز شد که شاه اسماعیل خود، یکی از مشوقان آن بود و نقالی را وسیله ای برای رواج و رسوخ مذهب شیعه اثنی عشری در ذهن و روح مردم میدانست. او برای رسیدن به این مقصود هفده گروه را مامور تبلیغ دین نمود که هر یک در جایی، با لباس و زبانی مخصوص به خود به این کار میپرداختند. برای مثال عده ای مداح ائمه، عده ای به شعرخوانی در زورخانه و گروهی به سخنرانی برای لشکر به سخنرانی هایی از پهلوانی و آداب و خصایص آل علی (ع) میپرداختند. بعدها با وجود برآورده شدن مقصود شاه اسماعیل، داستان گویی و داستان سرایی به قوت خود باقی ماند و تا سالها ادامه یافت.
نقالی از شاهنامه

در شبهای دراز زمستان کار نقل رواج بسیار داشت و نقالان داستانهای ابومسلم، داراب نامه و سمک عیار را با چاشنیهایی از شعر و آواز حکایت میکردند و به تدریج به منابع دیگری روی آورده و در این میان شاهنامه فردوسی بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. حکایت داستانهای شاهنامه، با تاریخ قهوه خانه توام است و داستان رستم و سهراب در این میان مهمترین مقام را دارد به طوری که امروز نقالی در قهوه خانه با "سهراب کشی" مترادف است.

اما شاهنامه خوانی کار آسانی نبود و شاهنامه خوانان معمولا خود شاعر یا ادیب بودند. رواج شاهنامه خوانی دلیل اجتماعی نیز داشت چرا که در جامعه صفویه، گروه نظامی خاصی به نام "قزلباش" وجود داشت که وظیفه اصلی ایشان ششرکت در جنگها و حفظ روحیه جنگی بود. قزلباشها از جمله مشتریان دائم قهوه خانه بودند که طبعا نقلهای پهلوانی نقالان از شاهنامه، میتوانست تاثیر بسیاری بر روحیه جنگجوی آنان بگذارد.به تدریج با باقی ماندن قهوه خانه به عنوان تنها محل تفریح و استراحت، نقالی همچنان به یگانه وسیله حفظ روحیه و سرگرمی مردم باقی ماند.

نقال شاهنامه خوان، داستان اشعار را به صورت نثر حکایت میکرد و جاهایی از آن را نیز به صورت شعر میخواند و باز به حکایت منثور باز میگشت. محفل نقالان به خصوص در شبهای ماه رمضان بسیار گرم بود و داستانهای طولانی که در چند شب متوالی به پایان میرسید، این دوران را بیش از پیش جذاب مینمود.

 

نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.