سه شنبه, 25 تیر 1398

 نمایشگاه پوستر ویژه روز 13 آبان

1111111111ههههههههبه مناسبت نزدیک شدن به روز 13 آبان،روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان در سال 1358 که به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده است واحد بسیج دانشجویی مرکز13تهران اقدام به برگزاری نمایشگاه پوستر با عنوان روز 13 آبان نموده است.نمایشگاه فوق در ساختمان زرتشت تا تاریخ 92/08/17دایر می باشد.

 

 

DSC09159

DSC09160

DSC09162

DSC09173

DSC09174

DSC09175

DSC09176

DSC09177

DSC09178

DSC09179

DSC09181

DSC09183

نويسنده :

مدیر امور اداری