سه شنبه, 25 تیر 1398

 کسب برترین کارشناس امور فرهنگی توسط سرکار خانم صلح میرزایی

DSC 0107 copyدر جریان مراسم پرده برداری از نمایه فرهنگی که در آن برترین مراکز در حوزه فعالیتهای فرهنگی معرفی شدند در ادامه به برترین کارشناسان فرهنگی نیز لوح تقدیر و هدایا اهدا گردید و باعث بسی افتخار است که سرکار خانم سیما صلح میرزایی به عنوان کارشناس برتر امور فرهنگی از واحد 13 تهران به عنوان یکی از سه کارشناس برتر امور فرهنگی در بین کلیه دانشگاه های جامع علمی کاربردی استان تهران معرفی شدند و لوح تقدیر و هدایایی به همین منظور به ایشان اهدا گردید.

 

 

دو copy

سه

چهار

پنج

یک

نويسنده :

مدیر امور اداری