دوشنبه, 31 تیر 1398

 صورت جلسه - اهداف شورای عالی فرهنگی دانشجویی درشش ماهه اول سال 92

اعضای جلسه:
ریاست جلسه: جناب آقای دکتر جاوید مهر ،
معاون جلسه: سرکارخانم نبی یان  ،
مشاور کارآفرینی: جناب استاد جهانشاهی  ،
مشاوره مذهبی: جناب استاد بیت الهی ،
مشاوره خانواده: استاد سرکار خانم الله بخش ،
کارشناس مسئول امور فرهنگی: جناب آقای مولوی ،
کارشناس تربیت بدنی: جناب آقای ابراهیمی ،
کارشناس امور فرهنگی: سرکار خانم سپیده یاسا ،
مسئول بسیج دانشجویی: جناب آقای سرتیپ ،
کارشناس امور پژوهشی : سرکار خانم هدی معظم ،
دبیر جلسه: سرکار خانم سیما صلح میرزایی ،

pic 4


مدعوین:
برندگان مسابقات المپیاد ورزشی سال 1391
•    جناب آقای ناصر وصفی
•    جناب آقای محسن دشتی
•    سرکار خان زینب احمدی
•    سرکار خانم فهیمه الستی
برنده مسابقه عکاسی حماسه حضور:
•    جناب آقای امین صانعی
..............................................................................................................................................
•    تهیه و تنظیم برنامه ریزی فرهنگی و تقویم فرهنگی مرکز برای 6ماه اول سال 1392
1.تشکیل جلسات توجیحی برای دانشجویان جدیدالورود
2.تدوین منشور اخلاقی برای دانشجویان و مدرسان
3.ایجاد کارگاه های آموزشی برای مدرسان
4.تشکیل جلسات معارفه مدرسان در اول هر پودمان
5.تشکیل گروه مصاحبه گر برای مدرسان جدیدالورود توسط گروه آموزشی و مهارتی هر رشته
..........................................................................................................................................
•    برنامه ریزی برای هرچه فعال تر شدن بسیج دانشجویی
1.    عضویت دانشجویان و مدرسان در بسیج  مرکزو همچنین شرکت در جلسات بسیج
2.    تهیه تقویم 6ماهه اول سال92 بسیج دانشجویی توسط جناب آقای سرتیپ (مسئول بسیج دانشجویی) تا تاریخ 25/12/1391
3.    تدارک و برنامه ریزی تمامی اعیاد و مناسبات دینی (به خصوص جشن های دینی و ملی )
........................................................................................................
•    برنامه ریزی برای امور دینی ،مذهبی مرکز
1.    برگزاری نشست های آزاد اندیشی با عنوان های مختلف توسط مدرسان
2.    برگزاری مشاوره های خصوصی مذهبی به صورت حضوری در مرکز توسط جناب استاد بیت الهی
3.    تعیین زمان مشاوره در ساختمان ملائی وزرتشت به تفکیک
........................................................................................................
•    برنامه ریزی برای هرچه بهتر شدن  امور مشاوره خانواده
1.تبلیغات  مناسب و گسترده درساختمان شماره 1و شماره 2 در مورد وجود مشاوره خانواده در مرکز
2.ارجاع دادن دانشجویان با شرایط خاص به سرکار خانم الله بخش
3.work shop به عنوان 7 مهارت اول زندگی (ازقبیل اعتماد به نفس،ایجاد ارتباط با دیگران و....)
4.ایجاد مشاوره های گروهی برای آن دسته از دانشجویان که شرایط مشابهی دارند
5.برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در زمینه های مختلف
6.ارائه تقویم شش ماهه اول سال 92
............................................................................................................
•    برنامه ریزی جهت امور حراستی و بهتر شدن احساس امنیت فضاهای آموزشی
1.    حضور یکی از اعضای کادر آموزشی در ساختمان ملایی(حضور حداقل 4پرسنل درساختمان ملایی)
2.    فوریت تشکیل کمیته انظباطی
3.    تشکیل جلسه توجیهی برای مدیران داخلی مرکز و همچنین مسئولین حراستی هردو ساختمان
..........................................................................................................
•    برنامه ریزی برای هرچه پربار بودن کارآفرینی و مهارت آموزشی
1.ارائه تقویم شش ماهه اول  کارآفرینی سال 92
2.ارائه پوستر و تبلیغات مناسب هماورد مهارتی در هر 2 ساختمان
...............................................................................................................
•    برنامه ریزی برای هرچه فعال تر شدن واحد تربیت بدنی مرکز
1.عضو گیری از دانشجویان در تیم های ورزشی دانشگاه
2.فعال شدن اتاق تربیت بدنی
3.برنامه ریزی برای 6 ماهه اول سال در زمینه برگزاری مسابقات درون دانشگاهی
4. ارائه تقویم شش ماهه اول سال 92
......................................................................................................................................