یکشنبه, 30 تیر 1398

 روز خبرنگار روز اطلاع رسانی صحیح و منصفانه مبارک باد

 

17 مرداد  روز خبرنگار است. روز حرفه ي مقدسي است. حرفه ي که به ارتقاي آگاهي مردم منجر مي شود. و اين آگاهي است که خواست ها و تمنيات اعضاي جامعه را شکل مي دهد.

  نظام هاي کارآمد ، کارآمدي خويش را مرهون و مديون خبرنگاران آگاه  جسور و منتقد هستند. در واقع براي آنها يي که علاقه مند به اين حرفه هستند شيرين ترين مشغله به شمار مي رود.

  خبرنگاران حرفه اي و متعهد ، بدون در نظر گرفتن منافع مادي و شخصي و نيز با عشق به اين حرفه ، به دنبال تهيه خبر و گزارش مي گردند و با چاپ مطالب در روزنامه يا رسانه هاي ديگر خستگي کار را از تن بيرون کرده و نيروي ديگري جهت چاپ گزارش بعدي مي يابند.

khabarnegar

خبرنگاران حرفه ای رنج هاي فراواني دارند ، رنج محروميت مردم ، رنج رکود توسعه نسبت به شهرهاي ديگر ، رنج بيکاري و اعتياد جوانان ، رنج بي عدالتي و تبعيض و ...

آري همه خبرنگاران متعهد رنج دارند ، چون هيچگاه حاضر نشده اند قلم را با منافع مادي و دنيوي و اهداف نامشروع خود و یا دیگران آلوده کرده و يا به واسطه آن عقده گشايي کنند.

سخن آخر اينکه همه خبرنگاران دلسوز و متعهد رنج دردهاي مردم را دارند ، و به جز انديشه ،صداقت، قلم و کاغذ چيز ديگري ندارند که کسي بخواهد ايشان را از آن محروم کنند. اين روز ارزشمند را به همه خبرنگاران ، روزنامه نگاران ، نويسندگان و اصحاب قلم و فرهنگ تبريک مي گويم.

رجبعلی سالاریان

مدیر گروه روابط عمومی علمی و کاربردی واحد 13