سه شنبه, 25 تیر 1398

 میعادگاه عاشقان

 

13امسال این نمایشگاه پر شور تر از قبل بر پا شده بود... 

از موارد جدیدی که به این نمایشگاه اضافه شده بود می توان به سینمای سه بعدی قرآنی و مسیر گذر از بهشت و جهنم اشاره کرد و همین طور بازدید از تصاویر گرافیکی و هنری ائمه اطهار و یزیدیان خالی از لطف نیست
در کل امسال چیز های جدید دیگری مثل تابلو فرش های جدید و نرم افزارهای مذهبی(موبایلی و رایانه ای) اضافه شده بود که به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد
در قسمت های مختلف این نمایشگاه هم نرم افزار های مذهبی تلفن همراه به صورت رایگان ارسال می شدند(بلوتوث)

 

تاریخ 92/5/7 . مصلی امام خمینی(ره)

گزارش و عکس : علی ابراهیم بابایی