چهارشنبه, 21 آذر 1397

 تمدید مهلت ارسال آثار بخش های ادبی ،هنری و پژوهشی جشنواره قرآن

JashnvrehGhorani1

مهلت ارسال آثار جشنواره قرآن و عترت دانشگاه در بخش های ادبی ،هنری و پژوهشی تا 15 تیرماه تمدید گردید .لازم به ذکر است اطلاعات لازم در خصوص جشنواره قرآن و عترت دانشگاه در بخشهای ادبی ،هنری و پژوهشی در پرتال اطلاع رسانی واحد استان تهران به آدرس http://www.uast.ac.ir/Sites/tehran قابل مشاهده می باشد.