دوشنبه, 31 تیر 1398

 نخستین نشست شورای عالی فرهنگی واحد 13 برگزار شد

نخستین نشست شورای عالی فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13، امروز و با حضور کلیه اعضا در محل این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که در دفتر دکتر جاویدمهر ریاست دانشگاه برگزار گردید، اعضای شورای عالی فرهنگی بیش از 3 ساعت به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل دانشگاه، دانشجویان و مسایل مربوطه پرداختند.

ارزیابی شرایط دانشگاه بر اساس معیارها و ویژگی های موجود، بسترسازی مناسب جهت رشد و توسعه مسایل علمی، فرهنگی و ... دانشجویان، ایجاد محیطی شاد و توجه ویژه به مسایل اعتقادی و حرکت در راستای ارزشهای دانشگاه جامع علمی کاربردی از جمله مواردی بود که در این نشست پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد طی نشست هایی مستمر، مسایل دانشگاه به صورت علمی و کارشناسانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم، اقدامات لازم به منظور تسریع در ارتقای کیفی دانشگاه صورت گیرد.

گفتنی است در این نشست که به ریاست دکتر جاویدمهر برگزار شد، در بخش کارشناسان، آقایان جهانشاهی به عنوان مشاور کارآفرینی، بیت الهی مشاور مذهبی، ابراهیمی کارشناس تربیت بدنی، مولوی مسوول امور فرهنگی و خانم ها الله بخش به عنوان مشاور خانواده، جناب آقای سرتیپ مسئول بسیج دانشگاه، سپیده یاسا امور فرهنگی، هدی معظم امور پژوهشی و سیما صلح میرزا دبیر جلسه حضور داشتند.

در ابتدای این نشست اعضای شورای عالی فرهنگی از چند تن از دانشجویان برتر در حوزه ورزش و هنر تقدیر و تجلیل به عمل آوردند. ناصر وصفی ، محسن دشتی، زینب احمدی و فهمه الستی در حوزه ورزش و به دلیل موفقیت در مسابقات المپیاد ورزشی سال 1391 و امین صانعی به دلیل موفقیت در مسابقه عکاسی حماسه حضور نفراتی بودند که جوایز و لوح خود را از اعضای شورای عالی فرهنگی دریافت کردند.

سه شنبه 22 اسفندماه