دوشنبه, 31 تیر 1398

 پیروز حقیقی انتخابات ملت بزرگ ایران است

حماسه با شكوه و تاریخی ملت ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر نشان از بلوغ ملت فهیم ایران در بزنگاههای تاریخیست.
ملت بزرگ ایران با حضور حماسی خود پیام روشنی به همگان دادند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی 13 تهران، انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران را تبریک می گوید و امیدوار است دوران ریاست جمهوری او ، آکنده از برکت و مهربانی و گشایش در امور سیاست خارجی، توسعه اقتصادی، متعادل سازی نرخ تورم و ...... باشد و وعده هایی که رئیس جمهور منتخب به مردم داده ، فراموش نشود.