دوشنبه, 31 تیر 1398

 عزم دانشجویان بسیجی در فعالیت های گسترده در فضای مجازی

pic 4 copyدر نشستی که اعضای بسیج دانشجویی در تاریخ 92/03/02 با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جاوید مهر و معاون محترم فرهنگی دانشگاه جناب آقای مولایی و سرکار خانم جنتی با موضوعیت گسترش فعالیت های بسیج در فضای مجازی در دفتر بسیج تشکیل گردید و بعداز بررسی زیرساخت بسیج و فضای سایبری(مجازی)در خصوص استراتژی های آینده و برنامه های آتی و فرایند های قابل اجراء تصمیمات قابل توجهی اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است علاقه مندان به فعالیت در این حوزه می توانند به انجمن بسیج دانشجویی مراجعه و متناسب با علاقه خود یکی از سه زیر مجموعه زیر را انتخاب و مطالب خود را ارائه دهند.

بیت المحبین

یاد یاران
مهدویت
دین و اندیشه

حلقه صالحین

مقالات
اخبار
به روایت تصویر

سربازان ولایت