دوشنبه, 31 تیر 1398

 برندگان قرعه کشی عتبات عالیات و عمره مفرده اعلام شد


n00099763-bدر جریان جلسه روز سه شنبه 92/02/24 شورای آموزشی که در آن جلسه دانشجویان کادر اجرایی جشن دهمین سالگرد تاسیس دانشگاه نیز حضور داشتند، مراسم قرعه کشی ویژه عتبات عالیات و عمره مفرده با حضور مدیران گروه و کمیته اجرایی جشن به همراه چند تن از کادر اداری مرکز صورت گرفت که اسامی برندگان به شرح زیر است.

برندگان عمره مفرده:

صبا ستارپور( رشته مدیریت امور فرهنگی)
فاطمه کیایی جمالی


برندگان عتبیات عالیات(کربلا):

زهرا قلی پور (پرسنل دانشگاه)

سودابه سعادتی (کاردانی روابط عمومی)
زهرا صادقیان(کارشناسی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکارسنجی)
مریم فرجیان(کاردانی روابط عمومی)
اکرم مرادی گورندانی(کارشناسی مدیریت امور فرهنگی)
ثریا شمائلی(کارشناسی مدیریت امور فرهنگی )
شهربانو تاجیک(کارشناسی روابط عمومی گرایش رسانه)

 

تصویر برندگان :