پنج شنبه, 27 تیر 1398

 برگزاری اولین جلسه حلقه صالحین بسیج دانشجویی

اولین جلسه حلقه صالحین بسیج دانشجویی ویژه خواهران بسیجی تحت عنوان حلقه شهید علم الهدی روز پنجشنبه مورخ 19/02/92 جناب آقای سلیمی مسئول نظارت و تائید صلاحیت مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مربی و با حضور بسیجسان خواهر واحد 13 در ساختمان ملایی برگزار گردید.

DSC 0628

دراین نشست به ضرورت برگزاری حلقه های صالحین بعنوان ابزاری در راستای شناخت بیشتر نسبت به معارف دینی و اعتقادی پرداخته شد و به شبهات مذهبی و بصیرتی عزیزان بسیجی پاسخ داده شد.

DSC 0630