پنج شنبه, 27 تیر 1398

 برگزیدگان مسابقه عکاسی حماسه حضور

10299 13301187452663818

نفرات برتر مسابقه عکاسی با موضوع حماسه حضور اعلام شد. 

اسامی برندگان عبارتنداز: 

نفراول:مریم داورنیا 
نفردوم:امین صانعی 
نفرسوم:میلاد عرب 
نفرچهارم:راحیل نصیری 
نفرپنجم:زهرا حرفتی 

برگزیدگان جهت دریافت جوایز خود به مسئول امورفرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

 « برای ورود به تاپیک مسابقه حماسه حضور و مشاهده عکسهای برگزیده اینجا کلیک کنید »