یکشنبه, 30 تیر 1398

 اولین جلسه بسیج دانشجویی و معرفی اعضا شورای بسیج


شروع جلسه با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید و خیر مقدم توسط برادر سرتیپ فرمانده پایگاه
مصوبات:
1.مقرر گردید اهداف بسیج در امرتوسعه فرهنگی و جاویدان قرار دادن یاد و نام امام و شهدا و اینکه جهت مبارزه با نفوذ مکاتب ساختگی از جمله وهابیت و بهائیت بایستی اقدام جدی گرفت
2.اعلام برنامه های سال 92 بسیج تاقبل از تاریخ 25/12/1391 به ریاست محترم دانشگاه جهت هماهنگی و تامین بودجه
3.برگزاری همایشهای علمی و ادبی و سیاسی و توسعه زیرساختارهای علمی بسیج با اهداف تولید فکر و خبر
4.معرفی اعضای شورای بسیج با توجه به حوزه مسئولیتی که برعهده ایشان قرار گرفته است.
5.معرفی خواهران :فاطمه نقاشیان به عنوان مسئول و خواهر فاطمه نیازی به عنوان جانشین بسیج خواهران دانشگاه
6.مقرر گردید بسیج دانشجویی با جذب حداکثری اقدام به پذیرش افراد جدید الورود نماید.
7.مقرر گردید جلساتی درتاریخ 15/12/1391 روز دوشنبه در نمازخانه دانشگاه برگزار خواهد شد.