چهارشنبه, 05 تیر 1398

 بازدید واحد پژوهشی مرکز 13تهران از نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار واحد پژوهشی مرکز 13تهران همراه با تعدادی از دانشجویان مرکز از نوزدهمین دوره از نمایشگاه دستاورد های پژوهش ،فناوری و فن بازار دیدن نمودند.
در این نمایشگاه از غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی  واقع در سالن شماره 6 دیدن شد.
این نمایشگاه فرصت خوبی را فراهم کرد تاعلاقه مندان با تازه های حوزه فناوری -پژوهش از نزدیک آشنا شوند.


نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار


نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت