شنبه, 29 تیر 1398

 کارگاه مهارتی جرأت مندی به مناسبت هفته سلامت برگزار شد

کارگاه مهارتی جرات مندیبه گزارش واحد روابط عمومی مرکز 13تهران ،کارگاه مهارتی جرأت مندی به همت کانون همیاران سلامت و دفتر مشاوره مرکز 13تهران در مورخ دوشنبه 98/02/02به مناسبت هفته سلامت با حضور مدرس گرانقدر سرکار خانم دکتر شمس نژاد با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید.

  • جرأتمندی چیست؟

جرأتمندی یا قاطعیت ورزی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خود به شیوه ی مستقیم، صادقانه و مناسب است. افراد قاطع برای خود و دیگران ارزش قائل هستند. آنها منفعل نیستند و اجازه نمی دهند دیگران از آنها سوء استفاده کنند و از طرف دیگر به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام می گذارند و به شیوه ای مدبرانه و انعطاف پذیر با آنها ارتباط برقرار می کنند.

قاطعیت ورزی چندین مزیت دارد. قاطعیت ورزی به انسان احساس خودکارآمدی و کنترل درونی می بخشد و این احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس و عزت نفس ما را تقویت می کند. از آنجا که قاطعیت ورزی مستلزم تدابیر و مذاکره است، لازم است انعطاف پذیر باشید. هر چند ممکن است همیشه به تمامی خواسته های خود نرسید، با وجود این نظر به اینکه افراد دیگر نیز خواسته ها، نیازها و امیالی دارند، قاطعیت ورزی بهترین روش برای دست یافتن به روابط بین فردی رضایت بخش است.

قاطعیت با اعتماد به نفس مرتبط می باشد و مفهوم غایی آن وجود نگرش مثبت، صداقت و احترام به خود و دیگران است. وقتی که به خود مطمئن هستید و رفتارتان صریح است در مقابل دیگران رک و بی پرده عمل می کنید، حتی اگر عقاید آنها با دیدگاه شما مغایر باشد. با داشتن چنین خصوصیتی قادر هستید به صراحت عقیده و احساس خود را بیان نمایید و به طرز مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کنید.

کارگاه مهارتی جرات مندی
کارگاه مهارتی جرات مندی
کارگاه مهارتی جرات مندی
کارگاه مهارتی جرات مندی

نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت