یکشنبه, 03 شهریور 1398

 کسب دو رتبه برتر در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش توسط کانون های مرکز 13 تهران

رویشدومین جشنواره درون دانشگاهی رویش از مورخ 97/12/12 لغایت 97/12/14 در بازار بزرگ ایران (ایران مبل) با حضور 300کانون فرهنگی،هنری،اجتماعی و مذهبی از سراسر کشور برگزار گردید.
در این دوره از جشنواره مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر13تهران با ارائه گزارش عملکرد کانون های خود و همچنین معرفی آثار فردی کانون حائز دو رتبه برتر در حوزه شعر و ادب و همیاران سلامت گردید و در پایان مراسم در حضور رئیس و مسئولان ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد تقدیر قرار گرفت.

اختتامیه رویش
اختتامیه رویش
اختتامیه رویش
  • بازدید جناب آقای دکتر پیش بین معاون فرهنگی،دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از غرفه مرکز 13 تهران

بازدید دکتر پیش بین

بازدید دکتر پیش بین
  • سایر بازدید ها:
بازدید دکتر پیش بین

بازدید
بازدید
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت