نمایش«نیمه فرشته» در سالن باران به روی صحنه رفت

  • پرینت
نمایش «نیمه فرشته» کاری از کانون تئاتر مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران به نویسندگی و کارگردانی «جناب آقای علیرضا یاری» دبیر کانون تئاتر مرکز 13تهران در دیماه 1397 در سالن باران به روی صحنه رفت.

نمایش نیمه فرشته

نمایش نیمه فرشته
نمایش نیمه فرشته
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت