یکشنبه, 03 شهریور 1398

 حماسه ۹دی ،روز تجلی بصیرت

حماسه ۹دی -روز تجلی بصیرت
۹دی در تاریخ کشور ایران نقطه عطفی است چراکه در این روز تصمیم بزرگ و سرنوشت سازی توسط ملت ایران گرفته شد و آن تصمیم حمایت قاطع ازمقام رهبری و انقلاب اسلامی بود.
۹ دی روز جاری شدن سیل خروشان مردمی است که توانایی شنیدن حرف ها ونیرنگ های دشمنان انقلاب اسلامی را در کوچه و خیابان های پایتخت نداشتند.
۹دی به فتنه گران نشان داد مردم نسبت به دشمنان انقلاب و فتنه گران آگاه هستند و تنها از یک فرمان اطاعت می کنند، آن‌هم فرمان رهبری است.
۹ دی یک پیام روشن و قاطع داشت و آنهم وفاداری ملت ایران به رهبرمعظم انقلاب و انقلاب اسلامی است.
۹دی نشان داد مردم همچنان آمریکا را دشمن انقلاب می‌دانند و این مردم از همان نسل مردمی هستند که انقلاب را در سال ۵۷ به پیروزی رساندند، در دهه ۶۰ منافقین را از کشور بیرون راندند و در نهایت فتنه ۸۸ را خاموش کردند.
در واقع ۹ دی متعلق به همه ملت ایران و متعلق به اصل انقلاب و دفاع از ارزش‌ها و معنویت‌هاست.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت