دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 کارگاه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان برگزار شد

کارگاه پیشگیری از مواد مخدر و روانگردانکارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان  توسط کانون آسیب های اجتماعی مرکز 13تهران در تاریخ پنجشنبه 97/09/22 در سالن جلسات ساختمان زرتشت برگزار گردید.

در قرن حاضر سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مشکل های بهداشتی، درمانی و اجتماعی شناخته شده است. اعتیاد علاوه بر آسیب های شدید و عمیق جسمی و روانی در فرد معتاد منجر به آسیب اجتماعی او می گردد. و اثرات سوء مصرف مواد مخدر از جمله تریاک ، هروئین بیشتر اثرات سوء جسمانی دارد ولی مواد مصرفی جدید مانند گل علاوه بر اثرات سوء جسمانی اثرات سوء روانی بسیار شدیدی بر روی فرد دارد.  در اين کارگاه جناب آقای غلامرضا رجبی (مشاور و مدرس دانشگاه) ضمن ارائه مباحث مختلفی در زمینه آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، به تشریح موضوعاتی نظیر تعریف اعتیاد ، تاریخچه مصرف مواد مخدر، اثرات مصرف مواد، باورهای اشتباه درباره مصرف مواد، علت گرایش به مصرف مواد مخدر، نحوه شناسایی مواد مخدر، آثار جسمانی و روانی انواع مواد و... پرداخت اشاره نمود و در خصوص تجربه های افراد مختلف در مصرف مواد مخدر و آثار سوء آن صحبت شد. در انتهای کارگاه با مشارکت شرکت کنندگان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

کارگاه پیشگیری از مواد مخدر و روانگردان
کارگاه پیشگیری از مواد مخدر و روانگردان
کارگاه پیشگیری از مواد مخدر و روانگردان

کارگاه پیشگیری از مواد مخدر و روانگردان
کارگاه پیشگیری از مواد مخدر و روانگردان


نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت